Verschuren Advocaten vindt het belangrijk dat op voorhand duidelijk is welke kosten verbonden zijn aan onze werkzaamheden. Tijdens het kosteloze intakegesprek zullen wij u hierover uitgebreid informeren. In overleg kunnen in de meeste gevallen vaste prijsafspraken worden gemaakt.

Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging, voorheen pro deo genoemd). Dat houdt in dat uw rechtsbijstandskosten voor het grootste deel door de staat worden vergoed. U betaalt alleen een de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage en eventuele verschotten zoals griffierechten, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers en kosten van de deurwaarder. Voor meer informatie kijkt u op www.rvr.org.

 

Wanneer u door het Juridisch Loket met een diagnoseformulier voor een reguliere toevoeging naar ons kantoor wordt verwezen komt u in aanmerking voor een korting op de eigen bijdrage.

Het Juridisch Loket is gevestigd aan de Stationsweg 9, 5211 TV te 's-Hertogenbosch (0900-8020). Meer informatie en een routebeschrijving kunt u vinden op www.juridischloket.nl.

Voor onze algemene voorwaarden en klachtenregeling klik hier.