29 juli 2015

Geen bedreiging in de zin van de wet: vrijspraak

Heden heeft de politierechter van de rechtbank Oost-Brabant cliënt vrijgesproken van bedreiging met een mes.

Cliënt was opgelicht door aangever, een winkeleigenaar. De winkel was gesloten. Cliënt stond buiten voor de winkelruit en aangever stond binnen. Cliënt eiste zijn geld terug.

Vervolgens begon aangever hem te bedreigen waarop cliënt de politie belde. De politie vertelde hem dat zij niets konden doen. Cliënt toonde vervolgens enkele seconden een ingeklapt mes en stopte het terug in zijn zak. Hierbij nam hij geen aanvallende houding aan en alles speelde zich af terwijl er een glazen ruit tussen zat.

Dit was volgens de rechtbank niet te kwalificeren als bedreiging in de zin van de wet. Gelet op de jurisprudentie en de aard van de omstandigheden kon de tenlastelegging niet tot een bewezenverklaring leiden. Een terechte vrijspraak voor cliënt.

 

28 mei 2015

Vrijspraak voor stalking, vernieling en bedreiging

De politierechter in ’s-Hertogenbosch heeft cliënt vrijgesproken voor drie feiten waarvan hij werd verdacht. Het OM eiste een forse werkstraf en verplicht reclasseringscontact. 

De bedreiging zou door cliënt zijn geuit door opzettelijk met zijn auto vlak langs het slachtoffer te rijden. De rechter volgde de verdediging door de concluderen dat de getuigenverklaringen onbetrouwbaar waren. Het betrof verklaringen van een vriendengroep van het slachtoffer waarmee cliënt al een tijd de clinch lag. 

De stalking werd door het OM gebaseerd op de aangifte waaruit naar voren kwam dat cliënt vaak voor de deur stond van aangfeester en WhatsApp berichten stuurde. Daarnaast bevond zich in het dossier een screenshot van zes gemiste oproepen van het nummer van cliënt naar de telefoon van aangeefster. Mr. S.M.J. Verschuren stelde dat dit onvoldoende was om te spreken van belaging in de zin van de wet. Uit het dossier werd ook niet duidelijk wanneer deze vermeende stalking precies moet hebben plaatsgevonden. De politierechter volgde de visie van de verdediging. 

Met betrekking tot de vernieling kwam naar voren dat cliënt een deur afweerde die hem door aangeefster in het gezicht werd geduwd waarop de ruit brak. Hij had geen opzet om de ruit te vernielen. Ook dit feit werd door de rechter niet bewezen geacht. 

Blijf altijd scherp op bevooroordeelde getuigen of aangevers die u een hak willen zetten. Verkeerd u in een dergelijke situatie? Verschuren Advocaten staat u graag bij. 

 

17 april 2015 

Vrijspraak in zaak huiselijk geweld

De rechtbank Oost-Brabant heeft cliënt vrijgesproken van het plegen van huiselijk geweld. De rechter oordeelde dat in het dossier onvoldoende aanknopingspunten aanwezig waren om tot een bewezenverklaring te komen. 

In deze zaak ging het om het gooien van een asbak tegen de lip van het slachtoffer. Cliënt ontkende de aantijgingen. Dit incident werd naast de aangifte van het slachtoffer door geen andere bewijs ondersteund. De getuigenverhoren leverde niets op. 

Bent u betrokken in bij een huiselijk geweldzaak? Neem contact met ons op.

 

2 april 2015

Vrijspraak voor geweldadige overval in woning

Cliënt werd ervan verdacht een overval te hebben gepleegd op een bejaarde man waarbij een flinke som geld was buitgemaakt. 

De onderzoekswensen van de verdediging hebben bijgedragen tot de overtuiging van de rechtbank dat cliënt onschuldig is. Uit de verzochte fotoconfrontatie bleek dat zowel de getuige, die de daders op korte afstand had gezien, als het slachtoffer cliënt niet als dader aanwezen. 

Het dossier was volgens de verdediging gebaseerd op insinuaties. Zo bestonden er geen harde bewijzen (zoals DNA-sporen) die wezen in de richting van cliënt. 

 

29 april 2014

Vrijspraak voor cliënt in zaak openlijke geweldpleging

Het OM eiste een gevangenisstraf van 3 maanden waarvan 1 voorwaardelijk en een taakstraf van 40 uur. De verdediging heeft aangevoerd dat cliënt geen significante bijdrage heeft geleverd aan het geweld. Voor openlijke geweldpleging is nauwe en bewuste samenwerking vereist. In casu was daar geen sprake van. 
Cliënt heeft geen geweldshandelingen verricht. Dit bleek niet uit de bewakingsbeelden noch de getuigenverklaringen. De rechter was het hiermee eens en sprak cliënt vrij.

 

31 januari 2014

Vrijspraak poging doodslag

Gisteren heeft de Rechtbank Oost-Brabant cliënt vrijgesproken van poging doodslag subsidiair zware mishandeling. 

In deze zaak ging het om een caféruzie waarbij het slachtoffer met een bierglas in zijn nek werd geraakt. Op grond van nadere getuigenverhoren door de rechter-commissaris achtte de rechtbank het niet bewezen dat het cliënt was die de klap zou hebben uitgedeeld.

Het OM zet vaak hoog in bij geweldszaken. Van belang is dat de verdediging in de gaten houdt of een bepaalde gedraging overeenkomt met de delictsomschrijving. Het horen van getuigen speelt een grote rol bij de vaststelling van de feiten. 

Indien u, als slachtoffer of verdachte, betrokken bent bij een geweldsdelict staan wij u graag bij.